Priser

Priserne er de maksimal priser, der kan variere alt efter tidspunkt på dagen,
og man altid kan se de aktuelle priser på golf box ved booking.