Mandagsklubbens opstart 2023

Så starter Mandagsklubben op efter et laaangt vinterhi.

Det bliver den 3. april 2023. Der bliver mulighed for at spille 18 huller fra kl. 15.00. og 9 huller fra kl. 16.30.

Umiddelbart efter spillet, holder vi et møde i klubhuset, hvor vi skal drøfte, hvordan Mandagsklubben skal køre i 2023.

Vel mødt. Vi glæder os.

Åbent hus den 25. marts 2023

Måske er du slet ikke begyndt at tænke på foråret endnu… men det er vi

Vil du opleve om golf er noget for dig? Så har vi lavet en dag, hvor du kan komme ud og prøve golf.

Lørdag den 25. marts 2023 kl. 11.00 til cirka kl. 13.00, har vi plads til 20 personer som gratis kan få lov, at prøve golf men husk det er først til mølle.

På dagen vil du modtage introduktion til golf spillet af en uddannet golftræner, og selv prøve kræfter med sporten sammen med en vejleder på vores par 3 bane.

Vi afslutter dagen med en sandwich i caféen.

Tilmelding foregår til mail med navn og mobil til reception@blokhusgolfcenter.dk

Vi glæder os til at se dig . Det er efter først til mølle princippet.

Pigeklub i 2023

Hej eftermiddagspiger 😊

 Vi har evalueret lidt på sidste års deltagelse om mandagen. Det giver anledning til nogle overvejelser, da vi er i tvivl om mandagen er den rette dag at afvikle golf for piger, der kun kan eller ønsker at spille om eftermiddagen.

 Derfor vil vi gerne høre fra jer om der er anden dag der er bedre, eller et helt andet setup er vejen frem. Vi synes tilslutningen var lav, men der vil fortsat være golf for både damer og mænd om mandagen som tidligere år.

Vores ønske var at kunne overdrage ansvaret for afviklingen af en ugentlig pigematch til jer selv. Men vi får ikke rigtig respons på dette. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at sende jeres input til hvordan det skal være i indeværende sæson til:  blokhuspiger@mbentsen.dk

Send gerne svarene indenfor en uges tid, så vi kan evaluere på svarene. Vi vil fortsat gerne hjælpe jer med det tekniske I forhold til oprettelse af turnering m.m., og mandagsgolfen fortsætter for alle som hidtil. Medlemsudviklingen indikerer, at det kunne være en god ide med et supplement til dameklubben der spiller for formiddagen. Vi har de sidste 3 år fået rigtig mange nye medlemmer af begge køn, hvilket giver anledning til at genvurdere de eksisterende løsninger. Kom med jeres uforbeholdne meninger, ideer og ønsker, som vi betragter som private bemærkninger der værnes om. Når vi har fået jeres tilbagemeldinger, vil vi hurtigst muligt finde ud af hvad der giver mening for de fleste.

 På forhånd tak for jeres gode svar og ideer.

 Venlig hilsen

 Morten og Thomas

SGN SAMARBEJDENDE GOLFKLUBBER I NORDJYLLAND

Status på SGN.

Med de få tilbagemeldinger der har været, har styregruppen vurderet at der ikke er plads til to næsten ens grupper i Nordjylland.

Vi har derfor besluttet at nedlægge SGN pr. 31.12.2022.

Hermed takker styregruppen af efter nu mange år i SGN-regi.

f/Løkken Golfklub

Kurt Andersen

 

Julehandel og gløgg/æbleskiver

Kære medlem

 

Lørdag og søndag, d. 17./18. december, holder Proshoppen julesalg. Kom og køb de sidste julegaver!

Begge dage er der åbent kl. 10 – 14.

 

Bestyrelsen serverer gløgg og æbleskiver begge dage kl. 11 – 14.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Blokhus Golf klub og Blokhus Golfcenter

Regionsgolf 2023

Regionsgolf 2022 er nu afsluttet og vi nærmer os nu tilmelding til turneringen for 2023. I år vil der ikke blive opsat tilmeldingslister til holdene, da stort set ingen de sidste 3 år har skrevet sig på, derimod fastholder vi vores Regionsgolfmøde hvor vi med held og dygtighed har fået sammensat holdene. For at vi tilmelder hold, vil det være et krav at der er en holdkaptajn til hvert hold, samt at der er spillere nok, inkl. reserver.

 

DERFOR INVITERES

 

Alle interesserede til møde om Regionsgolf 2023,

 

Onsdag d. 11. Januar 2023 kl. 17.00 i Klubhuset

 

Her vil vi forsøge at lave holdsammensætning og udpege holdkaptajner til holdene I 2023, samt drøfte praktik generelt omkring Regionsgolf.

 

Tilmelding til mødet er nødvendig og skal gøres på mail: morten.pilegaard@stofanet.dk eller sms på mobil nr. 61220297, senest d. 4. Januar 2023.

 

Har I spørgsmål til Regionsgolf 2023 er I velkomne til at kontakte Morten Pilegaard på mail: morten.pilegaard@stofanet.dk eller mobil nr. 61220297.

Årsrapport 2021-2022

Regnskabet for 2022 er nu klar. Hent det her:

Årsregnskab 2022

Generalforsamling 2022

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

BLOKHUS GOLF KLUB

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub

TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER 2022 KL. 18.30


Blokhus Golf Klub, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent

5. Forslag fra bestyrelsen se forslag her

6. Forslag fra medlemmer ingen forslag modtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter

På valg er 1 bestyrelsesmedlemmer:

Morten Pilegaard villig til genvalg

Nyt bestyrelsesmedlem på valg hvis forslag godkendes/bestyrelsen foreslår Peter Høy

Der skal vælges 2 suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Med venlig Hilsen
Bestyrelsen

Seniorklubben

Efter generalforsamlingen, onsdag den 26. oktober, i Seniorklubben, er der genvalg til hele bestyrelsen, som ses her.

Fra venstre: Else Marie Stieper, Jørn Buus, Lars Larsen og Anne Grethe Saksager