Generalforsamling 2021

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub

TIRSDAG DEN 30. NOVEMBER 2021 KL. 18.30

På Blokhus Golf Klub, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag modtaget.

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent

6. Forslag fra medlemmer – ingen forslag modtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter
På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer:
– Tom Bille – villig til genvalg
– Kristian Hedelund – villig til genvalg.

Der skal vælges 2 suppleanter.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Bemærk, at grundet gældende Covid-19 restriktioner og pga. en let anretning i form af kaffe og rullepølse, kræver vi tilmelding fra dig senest søndag den 28. november 2021.

Tilmelding via mail, dels om du kommer og dels om du skal have kaffe og rullepølse til: reception@blokhusgolfcenter.dk

Med venlig Hilsen
Bestyrelsen