Åbningsmatch 2021

2. påskedag havde Blokhus Golfklub den traditionsrige åbningsmatch. På grund af corona/covid19 restriktionerne blev det ikke helt som det plejer. Men der blev spillet golf og der var 57 spillere tilmeldt.

Vejrmæssigt startede det ret vinterligt, men det blev bedre og vi fik også solen at se, men blæsten kunne vi ikke blive kvit med. Der kom også nogle rigtig score ind. Således blev vindene:

A-rækken:

  1. Claus Jensen, 38 point
  2. Thomas Thesmer Sørensen, 36 point
  3. John Høstgaard, 35 point
  4. Torben Olsen, 34 point
  5. Klaus J. Sørensen, 33 point

 

 

B-rækken:

  1. Kristian Knudsen, 43 point
  2. Annette Bendixen, 40 point
  3. Chang Larsen, 39 point
  4. Martin Kjær, 38 point
  5. Erik Fly, 37 point

Vi siger tillykke til vinderne og håber på en god golfsæson i 2021.

Genåbning af Danmark

Sent mandag den 22. marts kom den ventede plan for genåbningen af Danmark.

Planen har ikke indflydelse på vores muligheder for at dyrke golfspillet udendørs, hvor vi jo i forvejen har gode muligheder.

 

Som ved tidligere pressemøder blev der udmeldt en række tiltag, som efterfølgende bliver beskrevet nærmere. Der er derfor en række uafklarede områder, som vi vil informere om, så snart vi ved noget mere præcist. Et af disse områder er muligheden for igen at åbne op for foreningslokaler i klubhuse.

 

Med relation til golfsporten ved vi indtil videre følgende:

 

21. april åbnes der – med coronapas – for udendørsservering for restauranter og cafeer, dvs. også for restauranter og cafeer beliggende i golfklubber. (Herunder selvbetjening).

Derudover åbnes der for indendørsidræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år og uden krav om coronapas. Det er endnu ikke afgjort hvilke sportsgrene der er tale om. Hvis det bliver golfsporten, kan der herefter åbnes for indendørstræning og simulatorer mv. for børn og unge under 18 år.

6. maj åbnes der – med coronapas – for indendørsservering i restauranter og cafeer, og der åbnes for øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Umiddelbart vurderer vi, at det er her hele klubhuset kan åbnes – dog med coronapas. Ligeledes gives der mulighed for konferencer såsom generalforsamlinger mv.

Det er også d. 6 maj, at det forventes – med coronapas – at indendørsidræt for voksne kan åbne.

 

21. maj åbnes – med coronapas – de resterende indendørs idræts- og foreningsaktiviteter, der ikke er åbnet i de forrige faser.

 

Hvordan coronapasset bliver udfoldet i praksis – herunder hvordan, og om, det skal tjekkes ved indgangen til klubhuse og restauranter mv. er indtil videre uafklaret.

 

Generelt om situationen frem til d. 21. april

Vi ved, at der i de kommende uger bliver rigtig stor aktivitet i golfklubberne og det er naturligvis dejligt, men det er også frustrerende, at både klubhuse og restauranter er lukkede. I forhold til klubhuse er der mulighed for take away fra restaurant/cafe og det er muligt har holde toiletter, bagrum og check-in faciliteter åbne for ganske få medlemmer ad gangen. Kontorfaciliteter kan fortsat holdes åbne for ansatte og proshops/golfbutikker kan holdes åbne med gældende kvadratmeterkrav.

 

I forhold til take away, så vær opmærksom på, at når man får udleveret take away mad, så skal man efterfølgende fjerne sig fra udleveringsstedet. Hvis maden udleveres i eller omkring klubhuset, så må maden ikke indtages der, herunder på terrassen mv. Der kan fint udleveres mad/goodiebags til indtagelse på golfrunden eller i forbindelse med træningsaktiviteter.

 

Der kan ikke nydes medbragt mad på klubhusets terrasse, hvis dette område normalt bruges til servering. Medbragt mad kan fx nydes på bænke ude på banen i forbindelse med golfrunden. Det kan overvejes at fjerne udendørsmøbler eller evt. at afspærre terrassen, så klubben ikke opfordrer spillere til at tage unødigt ophold ved klubhuset.

 

Hvis man har faciliteter ude på banen, hvor der sælges sandwich, pølser mv. så skal man umiddelbart efter udlevering fortsætte sin golfrunde, så take away ikke bærer præg af servering.

 

Slutteligt en opfordring til, at vi alle overholder de gældende restriktioner. Vi er som branche kommet rigtig godt gennem corona krisen, grundet de mange lempelser for udendørsidrætten og vi ser frem til også at lykkes med den sidste del af genåbningen på en corona-sikker måde.

Forsinket opstart i mandagsklubben og kaninklubben

Pga nedlukningen af Danmark i anledningen af covid19 virus, vil den foreløbig opstartsdato i mandagsklubben og kaninklubben blive flyttet til den 20. april. Matcherne den 6. april og 13.april er dermed AFLYST. Følg med i udviklingen her på siden.

Golfspil trods covid 19

golf.dk har man udstukket nogle forholdsregler, men bør træffe, når man spiller golf i disse corona/covid 19-tider. Bl.a skal man holde afstand og lad være med at bruge touch screen i klubhuset til at printe scorekort med.

https://www.golf.dk/nyhed/r%C3%A5d-til-golfbanen-husk-holde-afstand-til-hinanden

Coronavirus/covid 19

Da golf er en udendørs sport, er der foreløbig ingen ændringer. Der kan stadig spilles golf, hvis man er sund og rasik, og ikke viser symptomer. Hvis banen lukkes, er det af andre grunde, f.eks. meget vand. Situationen følges nøje.

Foreløbigt gennemføres åbningsmatchen, da den ligger udenfor de 14 dage, hvor “Danmark lukker ned.”. Sker der ændringer vil det blive meddelt.

For færdsel i klubhuset anbefales det at følge myndighedernes retningslinier, anbefalinger og anvisninger.

Hvad angår træning, henviser vi til centret.

For seneste nyt om covid 19 henvises til disse hjemmesider:

Sundhedsstyrelsen

Politiets covid19 side

Åbningsmatch 2020

Startskuddet for sæsonen 2020 er sat til Palmesøndag (den 5. april), for der er der åbningsmatch. Der er nu åbnet for tilmelding via Golfbox – Klubturneringer, sidste frist for tilmelding er d. 2/4 2020. Vel mødt.

Regionsgolf 2020

Sæsonen 2019 nærmer sig nu sin afslutning, men vi er så småt begyndt at se fremad imod 2020.

Regionsgolf 2019 var en pæn succes set i lyset af tidligere år med 5 hold tilmeldte, så dette vil vi forsøge at gentage i 2020. Derfor er der allerede nu opsat tilmeldingslister til alle rækker på klubbens opslagstavle ved indgangen til klubhuset. Alle interesserede har nu mulighed for at skrive sig på disse lister, således vi kan få et overblik over interessen for Regionsgolf 2020 og dermed få foretaget tilmelding. For at vi tilmelder hold, vil det være et krav at der er en holdkaptajn til hvert hold, samt at der er spillere nok, inkl. reserver.

Sidste frist for tilmelding på listerne vil være d. 5. januar 2020, så der opfordres til at interesserede får snakket sammen og lavet nogle hold, så tager vi os af den endelige tilmelding.

Har I spørgsmål til Regionsgolf 2020 er I velkomne til at kontakte Morten Pilegaard på mail: morten.pilegaard@stofanet.dk eller mobil nr. 61220297.

Sæsonstart Kaninklubben

Kaninklubben starter i år d. 17/4 kl. 16.30. Håber at se mange “kaniner” den dag i klubhuset.

Hilsen bestyrelsen

Ændringer i bestyrelsen

Pr. 01.07.2017 ændres bestyrelsen til følgende:

Morten Pilegaard træder ind i steder for Karsten Bach som sekretær og Jytte Verwohlt i stedet for Lars Bender. Tom Bille er ny næstformand.

Læs mere om bestyrelsen