Generalforsamling 2022

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

BLOKHUS GOLF KLUB

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub

TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER 2022 KL. 18.30


Blokhus Golf Klub, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent

5. Forslag fra bestyrelsen se forslag her

6. Forslag fra medlemmer ingen forslag modtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter

På valg er 1 bestyrelsesmedlemmer:

Morten Pilegaard villig til genvalg

Nyt bestyrelsesmedlem på valg hvis forslag godkendes/bestyrelsen foreslår Peter Høy

Der skal vælges 2 suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Med venlig Hilsen
Bestyrelsen