Generalforsamling 2020 – dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forslag fra bestyrelsen – Ændring af vedtægter Ændringsforslag og motivation
  5. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent
  6. Forslag fra medlemmer – ingen forslag modtaget.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter

På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer:
– Thomas Thesmer Sørensen – villig til genvalg
– Lars Larsen – villig til genvalg.

Der skal vælges 2 suppleanter.

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt