Indkaldelse til ordinær generalforsmaling i Blokhus Golf Klub

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub

ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2017 KL. 18.30 på
NORDSTJERNEN, Høkervej 1, 9492 Blokhus

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent
 5. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag.
 6. Forslag fra medlemmer – ingen forslag modtaget.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter
  På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer. Bent Jørgensen der er villig til genvalg og Jytte Verwohlt der ikke er villig til genvalg, herudover Konstituerede bestyrelsen sig i juli måned med Morten Pilegaard og er ligeledes på valg og villig til genvalg, men det er kun for en 2-årig periode. Desuden skal der vælges 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen