Information vedr. banen

Fairways

Vi har igen i år haft svært ved at holde vores fairways på et højt niveau i sommerperioden. Hver gang vi har en tørkeperiode, tørrer fairways ud og er langt fra den stand, som vi ønsker. Efter hver tørkeperiode kræver det meget ekstra arbejde for vores greenkeepere. Dette problem er endnu større her i Blokhus end det er på mange andre baner, fordi banen er bygget på sandholdig jord. Størstedelen af året er dette en fordel, fordi den drænes bedre. Ulempen er imidlertid, at banen tørrer meget hurtigt ud i perioder uden nedbør. Vi oplever igen og igen, at vi skal så store områder på fairways om, og det er besværligt, tidskrævende og dyrt.


Fairwayvanding

Efter grundige overvejelser har vi i ejerkredsen besluttet at investere i et fairway-vandingsanlæg.

I den kommende uge påbegynder Agrometer således arbejdet med at udlægge rør og sprinklere på fairways. Arbejdet forventes at vare 7-8 uger i efteråret og 2-3 uger i foråret. I denne periode vil 16 eller 17 huller være åbne for spil. Gravearbejdet tager 1-2 dage pr. hul, og der må ikke spilles på det/de hul(ler), hvor der arbejdes.

Vores greenkeeperne vil endvidere strigle, proppe og efterså fairways i løbet af efteråret.


Åbningstider

For at beskytte banen i vinterperioden indfører vi fra 1. november vinteråbningstider på 18 hullers-banen.

Banen vil være lukket frem til kl. 10 alle dage. Kl. 10 tager en af vores kompetente greenkeepere stilling til, om banen kan åbne den pågældende dag. Hvis den ikke kan åbne i tidsrummet 10-12, forbliver den lukket hele dagen. Det vil fremgå af Golfbox og Blokhus Golfcenters Facebook-side, om banen er åben.

Pay&Play banen vil være åben for spil hele vinteren.


Teesteder

Græsset vokser meget lidt om vinteren, og da vi har små teesteder, bliver de meget slidte, hvis vi bruger dem om vinteren. Der bliver derfor i løbet af oktober måned indført vinterteesteder på alle huller. Teestederne bliver placeret mellem tee 50 og 58.

Resultatet af ovennævnte tiltag bliver en bedre bane i sommerhalvåret og en bedre helhedsoplevelse på golfbanen for vores medlemmer og gæster.

 

Med venlig hilsen

Dan Stage