Medlemsaften

Bestyrelsen i Blokhus Golf Klub arrangerer i samarbejde med Blokhus Golfcenter

 

Medlemsaften

Onsdag d. 27. april kl. 18.30 i Cafeen.

 

Vi har sammensat følgende program for aftenen:

• Fremtidsplaner for Banen og alle ændringer, der er i gang Indlæg ved Dan Stage og Morten Jacobsen. Greenkeeper Christoffer Jepsen vil også være til stede og svare på spørgsmål.

• Det ’Gode klubliv’ i Blokhus Golfklub – præsentation af ’Klubber i klubben’ og debat om hvad der skal til for at højne klublivet i Blokhus Golfklub.

• Etablering af ’hjælpekorps’. Læs mere her

Fremtidsplaner for banen:

Det har sikkert ikke undgået nogens opmærksomhed, at banen lige nu undergår særdeles omfattende ændringer – vel nok de største ændringer vi har set siden banen blev anlagt. Vi taler om fairway vanding, re-design af bunkere, udtynding af skov, opstamning af træer, stubfræsning af skovbunden – for blot at nævne nogle af initiativerne – alt sammen noget der i væsentlig grad vil hæve standarden af vores bane.
Men ikke nok med det – der er også planlagt og igangsat væsentlige maskininvesteringer. Der er kommet nye Golf-Buggies bl.a. med GPS-styring, robotopsamler og -klipper til ’Driving Rangen’, og som en af de første golfbaner i Danmark investeres i robotklippere til semi-roughen.
Så det kan nok være spændende at møde op for at høre om alle disse planer og initiativer.

Det ’gode klubliv’ – og ’Klubber i klubben’.

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil gøre en indsats for at højne klublivet i Blokhus Golfklub. Vi har gennem de sidste par år oplevet en stor tilgang af nye medlemmer til klubben, og vi ønsker at holde fast i disse nye medlemmer og gerne få endnu flere. Vi vil derfor gerne høre fra de fremmødte om tanker og ideer, til hvad vi vil med ’Klubben som klub’, og hvad man anser for et ’godt klubliv’.
En af de væsentligste klubaktiviteter er ’Klubber i klubben’ – og der vil være korte indlæg af 5 minutters varighed fra hver af klubbens ’Klubber i klubben’.

 

Af hensyn til arrangementet onsdag, d. 27. april bedes du tilmelde dig til reception@blokhusgolfcenter.dk

 

De bedste hilsner
Bestyrelsen i Blokhus Golf Klub