Opstart af træning for Græshopper

GRÆSHOPPETRÆNING INDSTILLES INDTIL VIDERE GRUNDET MANGLENDE HJÆLPERE. KLUBBEN ØNSKER FORTSAT AT HAVE TRÆNING FOR GRÆSHOPPER, MEN VI SKAL BRUGE 2 – 3 HJÆLPERE FOR AT DET KAN LADE SIG GØRE, SÅ MELD GERNE TILBAGE SÅFREMT DET HAR DIN INTERESSE, KLUBBEN ER SELVFØLGELIG BEHJÆLPELIG MED TRÆNINGEN SÅ DU STÅR IKKE ALENE.

“Klubben ønsker i år at starte træning op for “Græshopper” i aldergruppen 0 – 9 år (må gerne være lidt ældre end 9 år, blot man er nybegynder).

Opstart vil blive lørdag d. 19. maj kl. 10.00. Efter træningen vil klubben sørge for en forfriskning til de unge mennesker.

For at vi har overblik over antal deltagere er tilmelding nødvendig på nedennævnte kontaktoplysninger.

Klubben efterlyser samtidig en person som gerne vil ofre nogle formiddage om lørdagen til at “træne” disse “græshopper”, hvis dette har din interesse, må du meget gerne kontakte Morten Pilegaard på mail: morten.pilegaard@stofanet.dk eller på mobil nr. 61220297, hvor vi kan aftale nærmere.

Bestyrelsen”