SGN SAMARBEJDENDE GOLFKLUBBER I NORDJYLLAND

Status på SGN.

Med de få tilbagemeldinger der har været, har styregruppen vurderet at der ikke er plads til to næsten ens grupper i Nordjylland.

Vi har derfor besluttet at nedlægge SGN pr. 31.12.2022.

Hermed takker styregruppen af efter nu mange år i SGN-regi.

f/Løkken Golfklub

Kurt Andersen