Regionsgolf 2020

Sæsonen 2019 nærmer sig nu sin afslutning, men vi er så småt begyndt at se fremad imod 2020.

Regionsgolf 2019 var en pæn succes set i lyset af tidligere år med 5 hold tilmeldte, så dette vil vi forsøge at gentage i 2020. Derfor er der allerede nu opsat tilmeldingslister til alle rækker på klubbens opslagstavle ved indgangen til klubhuset. Alle interesserede har nu mulighed for at skrive sig på disse lister, således vi kan få et overblik over interessen for Regionsgolf 2020 og dermed få foretaget tilmelding. For at vi tilmelder hold, vil det være et krav at der er en holdkaptajn til hvert hold, samt at der er spillere nok, inkl. reserver.

Sidste frist for tilmelding på listerne vil være d. 5. januar 2020, så der opfordres til at interesserede får snakket sammen og lavet nogle hold, så tager vi os af den endelige tilmelding.

Har I spørgsmål til Regionsgolf 2020 er I velkomne til at kontakte Morten Pilegaard på mail: morten.pilegaard@stofanet.dk eller mobil nr. 61220297.