Genåbning af Danmark

Sent mandag den 22. marts kom den ventede plan for genåbningen af Danmark.

Planen har ikke indflydelse på vores muligheder for at dyrke golfspillet udendørs, hvor vi jo i forvejen har gode muligheder.

 

Som ved tidligere pressemøder blev der udmeldt en række tiltag, som efterfølgende bliver beskrevet nærmere. Der er derfor en række uafklarede områder, som vi vil informere om, så snart vi ved noget mere præcist. Et af disse områder er muligheden for igen at åbne op for foreningslokaler i klubhuse.

 

Med relation til golfsporten ved vi indtil videre følgende:

 

21. april åbnes der – med coronapas – for udendørsservering for restauranter og cafeer, dvs. også for restauranter og cafeer beliggende i golfklubber. (Herunder selvbetjening).

Derudover åbnes der for indendørsidræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år og uden krav om coronapas. Det er endnu ikke afgjort hvilke sportsgrene der er tale om. Hvis det bliver golfsporten, kan der herefter åbnes for indendørstræning og simulatorer mv. for børn og unge under 18 år.

6. maj åbnes der – med coronapas – for indendørsservering i restauranter og cafeer, og der åbnes for øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Umiddelbart vurderer vi, at det er her hele klubhuset kan åbnes – dog med coronapas. Ligeledes gives der mulighed for konferencer såsom generalforsamlinger mv.

Det er også d. 6 maj, at det forventes – med coronapas – at indendørsidræt for voksne kan åbne.

 

21. maj åbnes – med coronapas – de resterende indendørs idræts- og foreningsaktiviteter, der ikke er åbnet i de forrige faser.

 

Hvordan coronapasset bliver udfoldet i praksis – herunder hvordan, og om, det skal tjekkes ved indgangen til klubhuse og restauranter mv. er indtil videre uafklaret.

 

Generelt om situationen frem til d. 21. april

Vi ved, at der i de kommende uger bliver rigtig stor aktivitet i golfklubberne og det er naturligvis dejligt, men det er også frustrerende, at både klubhuse og restauranter er lukkede. I forhold til klubhuse er der mulighed for take away fra restaurant/cafe og det er muligt har holde toiletter, bagrum og check-in faciliteter åbne for ganske få medlemmer ad gangen. Kontorfaciliteter kan fortsat holdes åbne for ansatte og proshops/golfbutikker kan holdes åbne med gældende kvadratmeterkrav.

 

I forhold til take away, så vær opmærksom på, at når man får udleveret take away mad, så skal man efterfølgende fjerne sig fra udleveringsstedet. Hvis maden udleveres i eller omkring klubhuset, så må maden ikke indtages der, herunder på terrassen mv. Der kan fint udleveres mad/goodiebags til indtagelse på golfrunden eller i forbindelse med træningsaktiviteter.

 

Der kan ikke nydes medbragt mad på klubhusets terrasse, hvis dette område normalt bruges til servering. Medbragt mad kan fx nydes på bænke ude på banen i forbindelse med golfrunden. Det kan overvejes at fjerne udendørsmøbler eller evt. at afspærre terrassen, så klubben ikke opfordrer spillere til at tage unødigt ophold ved klubhuset.

 

Hvis man har faciliteter ude på banen, hvor der sælges sandwich, pølser mv. så skal man umiddelbart efter udlevering fortsætte sin golfrunde, så take away ikke bærer præg af servering.

 

Slutteligt en opfordring til, at vi alle overholder de gældende restriktioner. Vi er som branche kommet rigtig godt gennem corona krisen, grundet de mange lempelser for udendørsidrætten og vi ser frem til også at lykkes med den sidste del af genåbningen på en corona-sikker måde.