EKTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

BESTYRELSEN INDKALDER TIL EKTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BLOKHUS GOLF KLUB

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2020 KL. 19.00 BLOKHUS GOLF KLUB, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen – Ændring af vedtægternes Ændring af vedtægternes § 3.1, § 8.1, § 8.3 og § 8.5
4. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bilag:

Forslag til nye vedtægter

Begrundelse for ændringer