Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 – NY LOKATION

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub

ONSDAG DEN 20. MARTS 2024 KL. 18.30

OBS: Af praktiske årsager er generalforsamlingen flyttet til konferencelokalerne hos:
Sparekassen DANMARK, Bredgade 7, 9490 Pandrup
Indgang mellem Brugsen og Sparekassen – Bemærk: Efter kl 18.35 er døren låst.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent

5. Forslag fra bestyrelsen – oplæg vedr. ny lejeaftale.

6. Forslag fra medlemmer – der er kommet ét forslag (se vedhæftede)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter

På valg er 1 bestyrelsesmedlem:
– Lars Larsen, som er villig til genvalg

– Nyt bestyrelsesmedlem på valg – bestyrelsen indstiller Dennis Gundelund

Der skal vælges 2 suppleanter.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Med venlig Hilsen
Bestyrelsen

Ad pkt. 6 Forslag fra medlemmer. Ved fristens udløb 1. marts er der kommet følgende forslag:
”Seniorklubben opfordrer bestyrelsen til at invitere en beslutningstager fra Blokhus Golf Center for at give
deres input til, hvordan de kan bidrage til genskabe det manglende klubliv i Blokhus Golf Klub”