INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLOKHUS GOLF KLUB 2024

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub

 

ONSDAG DEN 20. MARTS 2024 KL. 18.30

Blokhus Golf Klub, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent

5. Forslag fra bestyrelsen – oplæg vedr. ny lejeaftale.

6. Forslag fra medlemmer – i henhold til vedtægterne skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsen i hænde senest 1. marts

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter

På valg er 1 bestyrelsesmedlem:

– Lars Larsen, som er villig til genvalg
– Nyt bestyrelsesmedlem på valg

Der skal vælges 2 suppleanter.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Med venlig Hilsen
Bestyrelsen