Medlemsorienterting fra bestyrelsen

Kære medlemmer af Blokhus Golf Klub.

Vi vil hermed fra bestyrelsens side gerne informere om de igangværende samtaler med Blokhus Golf Center vedr. en ny lejeaftale for banen.
Baggrunden er, at Blokhus Golf Klub lejer banen af Blokhus Golf Center og den aftale, der ligger til grund for lejemålet, har ordinært udløb pr. 31. december i år.

Samtaler mellem klub og center har stået på siden sommeren i år, men efter konsultationer med skatte- og momseksperter er vi blevet opmærksomme på, at det er mere omstændigt en først antaget.

Vi er i god dialog med centeret. Derfor er Blokhus Golf Klub og Blokhus Golf Center blevet enige om at forlænge eksisterende aftale frem til 30/6 2024 på uændrede vilkår, svarende til den periode som den kommende kontingentbetaling omfatter.

Dette giver os god tid sammen med Centeret at få en ny aftale på plads, med sigte på, at medlemmerne kan blive orienteret om og drøfte aftalen på vores ordinære generalforsamling til marts.

Hvis det giver anledning til spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Formanden, Peter Høy, mail: peterhoy55@gmail.com – tlf 40 71 78 09.

Afslutningsvis vil bestyrelsen her hvor vi nærmer os den søde juletid, ønske alle medlemmerne glædelig jul og godt nytår.

Tak for den forløbne sæson og vi ser frem til en god sæson i 2024.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Blokhus Golf Klub