Nyhedsmail december 2018

Golfåret 2018 går nu på hæld og vi nærmer os den mere kolde og mørke tid hvor der ikke bliver spillet så meget golf.

Men vi kan sidde i julelysenes skær og planlægge og glæde os til golfsæsonen 2019 som inden vi ved af det pludselig er i gang.

Derfor vil vi lige informere om de første tiltag vi har arrangeret i samarbejde med Blokhus Golfcenter således I kan planlægge i god tid hvornår der er turneringer m.m.

Men først kan vi jo lige runde året af med den netop overståede generalforsamling som sædvanlig foregik på Restaurant Nordstjernen i Blokhus. Der var fint fremmøde (der var faktisk plads til flere) og god debat omkring klubben og I vil snart kunne se referatet på vores hjemmeside.

Det der p.t. er planlagt og fastsat datoer for er bl.a. følgende:

Åbningsmatch søndag den 7. april
Golfens Dag søndag den 28. april
Åben forårs match 19. maj
Åben sommer match søndag den 11. august
Klubmesterskab lørdag og søndag den 21. og 22. september
Afslutningsmatch søndag den 27. oktober.

Der er selvfølgelig planlagt flere aktiviteter men dette er hvad der er planlagt på nuværende tidspunkt og resten vil følge i det nye år. Vi vil gøre opmærksom på at på Golfens Dag afholder vi også ” Tag med ud og spil” hvor I kan invitere familie, kollegaer og venner med ud at spille så de også har mulighed for at prøve dette fantastiske spil så evt. også kan få nogle nye medlemmer til klubben.

Foruden ovennævnte er der inden opstart arrangeret en arbejdsdag for alle medlemmer lørdag den 16. marts med efterfølgende ” Arbejdsdags-Match” med spisning og præmier søndag den 17. marts for alle der har deltaget. Vi er også ved at planlægge 2 aftener med de nye golfregler der træder i kraft 1. januar 2019 – I vil modtage nærmere information om dette.

HUSK ingen spil på sommergreen når der er frost og HUSK at rette nedslagsmærker på green. Så vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak for 2018 og rigtig god jul og godt Nytår til jer alle.