Ordinær generalforsamling

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

BLOKHUS GOLF KLUB

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub

TORSDAG DEN 22. NOVEMBER 2017 KL. 18.30

NORDSTJERNEN, Høkervej 1, 9492 Blokhus

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent
  5. Forslag fra bestyrelsen – Ændring af vedtægter.
  6. Forslag fra medlemmer – ingen forslag modtaget.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter

På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer. Kristian Hedelund, der er villig til genvalg og Tom Bille, der er villig til genvalg. Desuden skal der vælges 2 suppleanter.

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen