Ordinær Generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BLOKHUS GOLF KLUB

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub

MANDAG DEN 18. NOVEMBER 2019 KL. 18.30 På
NORDSTJERNEN, Høkervej 1, 9492 Blokhus

med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen – Ændring af vedtægter (se vedlagte)
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent

6. Forslag fra medlemmer – ingen forslag modtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter

På valg er 1 bestyrelsesmedlem:
– Morten Pilegaard – villig til genvalg
– Ole Secher er stoppet i utide og ind er trådt 1. suppleant Thomas Thesmer Sørensen. Der skal vælges 2 suppleanter.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Med venlig Hilsen Bestyrelsen