Baneinfo.

Udtynding i træerne


Vi har påbegyndt arbejdet med at tynde ud i de mange træer på banen. Det er et omfattende arbejde som
vi har hyret HedeDanmark til at varetage for os. Efter at de nødvendige træer er blevet fjernet bliver
skovbunden knust og den vil fremover blive holdt, så at undervegetation ikke får lov til at vokse op. På sigt
vil den naturligt forekommende lyng tage over i de områder vi åbner op. Dette arbejde bliver udført for at
skabe mere lys, gøre områderne mere spilbare, en sundere beplantning fremadrettet og frem for alt for at
give banen et pænere helhedsudseende. Vi vil gerne tilbage til den oprindelige Heathland stil som banen
tilhører. Imens dette arbejde er i gang, kan det virke lidt voldsomt og man skal ikke forvente at kunne se
det endelige resultat før om et års tid.

Den skovningsmaskine der kører på banen, er meget farlig at komme tæt på og det er derfor ikke tilladt
at færdes indenfor 50 meter af maskinen.

Fairwayvanding


Efter et par måneders pause på grund af leveringsproblemer fortsætter Agrometer i den nærmeste fremtid
arbejdet med at nedlægge rør og sprinklere til fairwayvanding. De mangler pt. 8 huller. Planen er stadig at
de skal være færdige før 1. april.


De huller som Agrometer arbejder på vil være lukket for spil. Hvert hul tager ca. 1 dag at gøre færdigt.

Åbningstider


For at beskytte banen i vinterperioden har vi fortsat vinteråbningstider på 18 hullersbanen.


Banen vil være lukket frem til kl. 10 alle dage. Kl. 10 tager Christoffer eller en anden af vores kompetente
greenkeepere stilling til, om banen kan åbne den pågældende dag. Hvis den ikke kan åbne i tidsrummet 10
12, forbliver den lukket hele dagen. Det vil fremgå af Golfbox og Blokhus Golfcenters Facebookside, om
banen er åben.

Det at banen står som åben i Golfbox er ikke nogen garanti for at den er åben. Dette bliver først besluttet
kl. 10 den samme dag. Vejret afgør om banen er åben. Hvis du vil have besked om banen er åben før du
kører hjemmefra, er det en god idé at vente med at køre til kl. 10 hvor banestatus vil fremgå på Golfbox og
Facebook.


Pay & Playbanen vil være åben for spil hele vinteren uanset vejret.

Hjælp til greenkeeperne


Vi vil gerne flytte mange af de små, selvsåede træer der er rundt omkring på banen til andre områder.
Dette er et tidskrævende arbejde, som vores greenkeepere er begyndt på. Hvis der er nogen blandt
medlemmerne der har tid og lyst til at hjælpe med dette arbejde, vil jeg gerne bede jer om at kontakte
Christoffer på telefon 30220501 og aftale nærmere.