INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLOKHUS GOLF KLUB – (UDSAT TIL DEN 9. DECEMBER)

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Blokhus Golf Klub, ONSDAG DEN 18. NOVEMBER 2020 KL. 18.30 (UDSAT TIL DEN 9. DECEMBER)

Følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen – Ændring af vedtægter Ændringsforslag og motivation

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om medlemskontingent

6. Forslag fra medlemmer – ingen forslag modtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter

På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer:
– Thomas Thesmer Sørensen – villig til genvalg
– Lars Larsen – villig til genvalg.

Der skal vælges 2 suppleanter.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Grundet covid-19 er der bindende tilmelding senest den 15. november 2020 til reception@blokhusgolfcenter.dk

Vel mødt og husk mundbind!

Med venlig Hilsen
Bestyrelsen